HAKKIMIZDA

Arısoy Ustaoğlu, yerli ve yabancı müvekkillerine en yüksek kalitede hukuki danışmanlık hizmeti sunan, hukuki ihtilafların çözümünde müvekkillerinin menfaatlerini koruyan ve müvekkillerinin ihtiyaçlarına etkin hukuki çözümler geliştiren bir hukuk firmasıdır.

Arısoy Ustaoğlu, müvekkillerine, Banka ve Finans Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Proje ve Yapılandırılmış Finansman, Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşme Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Arısoy Ustaoğlu’nun müvekkilleri arasında yerli ve yabancı yatırımcılar, bankalar, çok uluslu şirketler ve Türkiye’de faal olduğu sektörde hâkim durumda olan şirketler yer almaktadır.

UZMANLIK VE FAALİYET ALANLARIMIZ

BANKA VE FİNANS HUKUKU

Arısoy Ustaoğlu, banka ve finans hukuku alanında Türkiye’nin çeşitli banka ve finans kurumlarına mevzuat uygunluk denetimi, günlük operasyonel işlemler, bankacılık sözleşmeleri ve her türlü bankacılık ürünü ve faaliyeti ile ilgili hukuki hizmet ve danışmanlık vermektedir. Arısoy Ustaoğlu’nun ortakları, Türkiye’nin en önemli özel sermayeli bankalarından birinde uzun yıllar Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Arısoy Ustaoğlu, yerli ve yabancı yatırımcılara birleşme devralma işlemlerinin hukuki yapılandırılması, işleme ilişkin her türlü sözleşmelerinin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi, gerekli hukuki izinlerin alınması ve bağlantılı tüm hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hususunda hukuki hizmet ve danışmanlık vermektedir.

PROJE FİNANSMANI

Arısoy Ustaoğlu, enerji, alt yapı, inşaat ve turizm alanlarında gerçekleştirilen proje finansmanı ve yapılandırılmış finansmanlarda çeşitli bankalara ve yatırımcılara projenin hukuki yapısının kurgulanması, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi başta olmak üzere her türlü konuda hukuki hizmet vermektedir.

REKABET HUKUKU

Arısoy Ustaoğlu başta menfi tespit ve muafiyet başvuruları olmak üzere müvekkillerini; Rekabet Kurumu nezdinde yapılacak her türlü izin ve başvuruda, Rekabet Kurumu tarafından müvekkiller aleyhine yapılan soruşturmalarda ve Rekabet Kurumu ile olan hukuki ihtilaflarda temsil etmektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Arısoy Ustaoğlu, müvekkillerine şirketler hukuku alanında başta sözleşmelerin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi ve hayata geçirilmesi, planlanan yatırımların hukuki alt yapılarının oluşturulması olmak üzere geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve hizmet vermektedir.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili güncel mevzuat ve yargı içtihatları hakkında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri vermekte, aynı zamanda başta işe iade, işçi hakları ve alacakları, iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda hizmet vermektedir.

MEDENİ HUKUK VE BORÇLAR HUKUKU

Aile ve Miras Hukuku, Gayrimenkul Uyuşmazlıkları, Kira Hukuku, Sözleşme Hukuku konularında güncel mevzuat ve tüm hukuki süreçleri takip etmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Arısoy Ustaoğlu, yerli ve yabancı müvekkillerine Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, müvekkillerininmarka, tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret, alan adı, sosyal mecra, telif hakkı gibi Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili taraf olduğu her türlü uyuşmazlığı ve davayı takip etmektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Arısoy Ustaoğlu, müvekkillerine İcra ve İflas Hukuku ile ilgili her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

BİZE ULAŞIN

0 212 294 94 15