İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Arısoy Ustaoğlu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili güncel mevzuat ve yargı içtihatları hakkında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri vermekte, aynı zamanda başta işe iade, işçi hakları ve alacakları (örneğin: kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda, İş Kanunu kapsamında işveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı itirazların yapılmasında/davalarının takibinde, işveren ve işçi ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin ve talimatlarının hazırlanmasında, İşçinin iş sözleşmesini ihbar süresine uymaksızın feshetmesi halinde ihbar tazminatının ve işverenin diğer alacaklarının takibinde, olay özelinde işçi veya işveren vekilliği yaparak müvekkillerini başarı ile temsil etmektedir.

Daha fazla bilgi almak için mail atabilirsiniz info@arisoyustaoglu.av.tr

BİZE ULAŞIN

0 212 294 94 15